Hyvinkään Kokoomus ry

Tavoitteiden asettamisesta31.3.2017 15:00

Uutta valtuustokautta 2017-20 päästään Hyvinkäällä aloittamaan tuoreen kaupunkistrategian, Hyvinkään Pelikirjan, tukemana. Pelikirja sisältää strategiset tavoitteet sille, millaiseksi Hyvinkää valtuuston, lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulevien ratkaisujen vaikutuksesta halutaan saada. Lopputulosta silmällä pitäen, myös lähiajan tavoitteet tulisi asettaa näihin strategian mukaisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kuinka tämä sitten onnistuu?

Kuluneena valtuustokautena ja tarkastuslautakunnan jäsenenä olen päässyt keskittymään juuri tähän. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida niin valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista kuin myös toiminnan tarkoituksenmukaisuutta näiden tavoitteiden näkökulmasta. Arvioinnin perusteella valtuustolle ja muille lautakunnille sekä tytäryhtiöille annettu, ajoittain hyvinkin kriittinen, palaute on nähdäkseni ollut ansaittua. Annettu palaute on vienyt tavoitteenasettelua lautakunnissa eteenpäin, mutta vielä on paljon matkaa. Onneksi Pelikirja tarjoaa monia, jo valmiiksi sovittuja, tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle.

Tavoitteiden asettaminen, tai strategisen näkemyksen heikkous, ei ole pelkästään kuntien ongelma, vaan aihe on ollut säännöllisesti esillä mediassa jo useana talouskriisistä toipumisen vuonna. Nimekkäät yritysjohtajat ja talouselämän vaikuttajat ovat ankaraankin sävyyn kritisoineet lepsusti asetettuja tavoitteita tai näköalattomuutta pidemmälle tulevaisuuteen. Keinona muuttaa tätä on esimerkiksi tuotu esiin yhtiöiden hallitustyöskentelyn parantaminen ja hallituksen jäsenten tarkempi valinta kompetenssin mukaan. Kritiikkiä esittäneiden mielestä säästäminen näkemyksen omaavista hallituksen jäsenistä kostautuu pitkässä juoksussa.

Hyvinkäällä on Pelikirjan myötä valmis päämäärä ja niin valtuuston kuin lautakuntienkin tulisi jatkossa asettaa välitavoitteensa tähän Pelikirjan osoittamaan maaliin pääsemiseksi. Matkan varrelle asetettujen tavoitteiden ei tarvitse olla liian korkealle asetettuja tai vaikeita saavuttaa heti, mutta ei liioin liian helppoja. Niiden tulisi kuitenkin olla yksityiskohtaisia ja mitattavissa olevia, samoin niiden tulisi olla kohti päämäärää kehittyviä eikä staattisia. Lisäksi tavoitteen tulee olla sellainen, jonka saavuttamiseen omalla toiminnalla – ei sattuman kautta - voidaan vaikuttaa tai päästä.

Näihin seikkoihin tarkastuslautakunta jatkossakin kiinnittää huomionsa, ja tehtävänsä mukaisesti muistuttaa muitakin lautakuntia tekemään. Toivon, että sama tähtäin on myös kaikilla uusilla tai uudelleen luottamustehtäviin valittavilla.

Hannu Lignell


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 31.3.2017 15:01

AtomRSS
Kommentoi kirjoitusta
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.